Management Buy-out
Sieradenlijn
Fiscaal / sociale verzekering
Begeleiding starters

Het ondernemerschap geniet grote populariteit. Steeds meer mannen en vrouwen kiezen voor hun eigen bedrijf. Een goede voorbereiding op de start van een eigen bedrijf verkleint de kans op een mislukking. Vandaar onderstaande checklist.

Opstellen ondernemingsplan

Heb ik de juiste eigenschappen, vaardigheden en motivatie in huis om mijn idee om te zetten in de juiste bedrijfsformule. Met de opstelling van een ondernemingsplan kom je meestal beter beslagen ten ijs in gesprekken met bijv. banken of adviseurs. In het ondernemingsplan komen globaal te staan: de persoonlijke gegevens van de ondernemer, de omschrijving van het bedrijf, het commerciŽle en het financiŽle plan.

Tip: Bij de Kamer van Koophandel is een concept - ondernemingsplan beschikbaar.

Aanvragen van een eventueel benodigde vestigingsvergunning bij de Kamer van Koophandel Voor de detailhandel, ambachten en horeca is een vergunning verplicht.

Regelen van een bedrijfsruimte en het verzinnen van een bedrijfsnaam Eventueel kunt u een handelsnaamonderzoek laten verrichten.

Opzetten van een administratie

Een goede boekhouding is essentieel voor de continuÔteit van uw bedrijf. U kunt dit zelf doen m.b.v. een door ons aanbevolen softwarepakket, waardoor een koppeling kan ontstaan met onze accountantsversie, of u kunt de gehele administratie aan ons uitbesteden. Overleg met ons wat voor u de beste oplossing is.

Aanmelden bij de Fiscus

Elke starter dient zich aan te melden bij de belastingdienst voor de verschillende soorten belastingen, zoals inkomsten -, omzet -, loon - en vennootschapsbelasting.

Verzekeringen

Tegen een groot aantal risico's kunt u zich verzekeren. Raadpleeg ons onafhankelijk of een assurantie - adviseur tegen welke risico's u zich in ieder geval moet indekken. De hoogte van de premie en het te nemen "eigen" risico spelen hierbij een belangrijke rol. Voor de duidelijkheid wij bemiddelen niet in verzekeringen.